Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [Tổng hợp Showroom xe trên thị trường VN]

I. Nguyên tắc chung: https://hanaco.vn/pages/quy-dinh-va-chinh-sach-chung

- Bản Nguyên tắc này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử hanaco.vn với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website.

- Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử hanaco.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

- Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của website

II.Quy định chung: https://hanaco.vn/pages/quy-dinh-va-chinh-sach-chung

 1. Tên Miền  http://hanaco.vn

Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn do Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Nam Anh phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: http://hanaco.vn  Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn.

 1. Thành viên Sàn giao dịch TMĐT:

Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và được Ban quản lý Sàn TMĐT hanaco.vn (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận thông qua việc cấp Giấy chứng nhận Thành viên hoặc thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ, cho đăng sản phẩm lên Sàn giao dịch của Sàn Giao dịch TMĐT

- Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

- Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn

 1. Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT:

- Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa,vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể 

 QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

 1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch Thương mại điện tử hanaco.vnvề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn và cập nhật trên Website.
 3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vnvào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vnhay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 4. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT hanaco.vndưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT HANACO.VN

1.Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý sàn:

1.1 Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn

 1. a) Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT vncó quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;
 2. b) Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT vnkhông chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật.
 3. c) Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT vn. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.
 4. d) Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT vnliên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại Giấy chứng nhận thành viên và các ưu đãi dành cho Thành viên thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn
 5. e) Thu hồi ngay Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên Sàn hoặc/và có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT vn. Trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, chấm dứt cung cấp toàn bộ dịch vụ, ưu đãi của Thành viên thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;
 6. f) Sàn giao dịch TMĐT vngiữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vntheo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

1.2 Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn:

 1. a) Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với thương nhân) hoặc nhân thân (đối với cá nhân) tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT;
 2. b) Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng;
 3. c) Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhân hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày thương nhân hoặc cá nhân đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 4. d) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 5. e) Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 6. f) Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, thương nhân, tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;
 7. g) Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT vntrong điều kiện và phạm vi cho phép;
 8. h) Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT vn
 9. i) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT vn
 10. j) Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT vnvà khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vnkhông phải chịu trách nhiệm liên đới;
 11. k) Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT vncó trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT Sendo.vn đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

2.Quyền và nghĩa vụ thành viên:

2.1 Quyền của thành viên:

 1. a) Được miễn phí Thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT vn, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn.
 2. b) Tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT vn.
 3. c) Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT vn.
 4. d) Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT vn.
 5. e) Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vnhoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.
 6. f) Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT vnhay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vnhoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

2.2. Nghĩa vụ của Thành viên:

 1. a) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch TMĐT.
 2. b) Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này.
 3. c) Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.
 4. d) Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 5. e) Thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT vnvề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.
 6. f) Cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT vnvà đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp.
 7. g) Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT vn. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.
 8. h) Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vnvào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vnhay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 9. i) Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vntrong bản Quy chế này.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 1. Mọi Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật;
 2. Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên websitehttp://hanaco.vn

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT www.hanaco.vn:

 • Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử hanaco.vn
 •  Công ty/Tổ chức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Nam Anh
 •  Địa chỉ: 3/23/3 Đường 182, KP3, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM 
 •  Tel: 0931485495   Email: saigonautogroup@gmail.com

III. Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

Bước 1: Người mua hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp ở khung tìm kiếm ngoài trang chủ

Bước 2: Sau khi đã tìm được sản phẩm phù hợp, khách hàng có thể liên lạc với người đại diện để mua sản phẩm qua số điện thoại, để lại thông tin, hoặc thêm vào giỏ hàng để người cung cấp liên hệ lại

Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…);

Bước 1: Nhà bán hàng đăng nhập/ đăng kí tài khoản trên website:

- Đối với khách hàng mới đăng ký sẽ chờ admin xác nhận tài khoản rồi mới được đăng sản phẩm

- Sau khi được duyệt sẽ có thấy nút Đăng tin xe ở trang cá nhân

- Điền những thông tin sản phẩm xe như sau

- Sau khi đã nhập liệu hết sẽ nhấn Lưu, sản phẩm sẽ đưa vào trạng thái Chờ admin duyệt.

- Sau khi admin duyệt Hiển thị thì sản phẩm sẽ được hiển thị trên website

Quy trình giao nhận vận chuyển; https://hanaco.vn/pages/chinh-sach-van-chuyen

Mỗi dòng xe được đăng quảng cáo trên hanaco.vn, có những chính sách vận chuyển riêng của nhà cung cấp, người bán và người mua sẽ tự thỏa thuận với nhau về việc vận chuyển sản phẩm và được thông qua Hợp Đồng Mua Bán, hoặc Phụ Lục Hợp Đồng...

Hanaco.vn không trực tiếp quản lý việc vận chuyển sản phẩm cho việc mua bán xe của Quý Khách Hàng.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn vui lòng liên hệ hotline 0931485495 hoặc email: saigonautogroup@gmail.com

Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Hanaco.vn hoạt động trên hình thức quảng cáo sản phẩm của người bán trên trang, và người mua sẽ liên hệ trực tiếp với người bán để mua hàng. Hoặc để lại thông tin cho người bán liên hệ lại thông qua mục “ bình luận” và mục “ liên hệ nhà cung cấp”.  Hanaco.vn không có kênh đặt hàng trên trang nên sẽ không có mục lên đơn hàng.

Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền: https://hanaco.vn/pages/chinh-sach-doitrahuy-va-hoan-tien

Hình thức mua hàng trên hanaco.vn là người bán và người đăng tự thỏa thuận việc giao hàng và kiểm hàng, hanaco.vn hỗ trợ việc quảng cáo sản phẩm cho người bán, nhưng phải đảm bảo việc hàng hóa đăng bán hợp pháp, không thuộc các mặt hàng cấm buôn bán của Pháp Luật Việt Nam.

Ngoài ra, người mua có thể  liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của hanaco.vn để được tư vấn khắc phục và hướng dẫn tư vấn thủ tục đổi trả:

- Email: saigonautogroup@gmail.com

- Điện thoại: 0931485495

Chúng tôi cam kết sau 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin sẽ xử lý yêu cầu của người mua.

 Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm; https://hanaco.vn/pages/chinh-sach-bao-hanh

Mỗi dòng sản phẩm được đăng quảng cáo trên hanaco.vn, có những chính sách bảo hành riêng theo từng nhà máy sản xuất hoặc nhà cung cấp , người bán và người mua sẽ tự thỏa thuận với nhau về việc bảo hành cho sản phẩm và được thông qua Hợp Đồng Mua Bán, Sổ Bảo Hành, hoặc Phụ Lục Hợp Đồng...

Hanaco.vn không trực tiếp quản lý việc bảo hành sản phẩm cho việc mua bán xe của Quý Khách Hàng.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn vui lòng liên hệ hotline 0931485495 hoặc email: saigonautogroup@gmail.com

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

 • Người bán và người mua tự thỏa thuận với nhau về chính sách nên hanaco.vn sẽ không can thiệp vào các khiếu nại hay tranh chấp gì giữa hai bên.
 • Hanaco.vn chỉ đảm bảo kiểm duyệt sản phẩm được đăng trên trang đúng với chất lượng và đúng với pháp luật Việt Nam cho phép.
 • Mọi thắc mắc cần được tư vấn vui lòng liên hệ hotline 0931485495 hoặc email: saigonautogroup@gmail.com

IV. Quy trình thanh toán

Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

Người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về hình thức thanh toán, thông qua Hợp Đồng Mua Bán hoặc văn bản ký kết giữa hai bên.

Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website/ứng dụng

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Nam Anh.

Địa chỉ 3/23/3 đường 182, Khu Phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM. 

Điện thoại 0931.485.495

V.  Đảm bảo an toàn giao dịch

 • Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT cần cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên Website/ứng dụng, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.
 • Ban quản lý Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch. Đối với Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến, Ban quản lý sàn phải nêu rõ cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm liên hệ với khách khi khách gửi yêu cầu dịch vụ, sản phẩm về email công ty, và giải quyết các khiếu nại khác liên quan đến sản phẩm đăng trên website.

Thông tin website yêu cầu khách hàng cung cấp bao gồm: họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, email.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

Website hanaco.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi giữa khách hàng với công ty qua website.

Xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ yêu cầu qua website.

Liên lạc với khách trong những trường hợp đặc biệt.

Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp sau đây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng:

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, cơ quan tư pháp, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách sẽ được lưu trữ trong qua trình cung cấp dịch vụ cho khách và sẽ bị hủy khi có yêu cầu từ khách hàng.

 • Những người hoặc tổ chức được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi vô cùng coi trọng việc bảo mật thông tin của quý khách, vì vậy chúng tôi xin cam kết sẽ không tự ý sử dụng thông tin khách hàng mà không có sự cho phép, cam kết không buôn bán, trao đổi cho bên thứ ba

Bảo mật tuyệt đối thông tin giao dịch, hóa đơn chứng từ của khách trên website.

Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý đối với những thông tin khách hàng đã cung cấp trên hanaco.vn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp xảy ra sau này khi những thông tin ban đầu của khách hàng cung cấp là không chính xác.

Khi hệ thống thông tin bị tấn công, ban quản trị website phải báo ngay cho cơ quan chức năng trong vòng 24 tiếng sau khi có phát sinh sự cố

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Nam Anh

3/23/3 Đường 182, Khu Phố 3, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

MST: 0315386808

DT: 0931485495

Email: saigonautogroup@gmail.com

 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Thông tin của khách được thu thập qua email của công ty nơi khách hàng dùng để liên hệ yêu cầu sản phẩm dịch vụ. Khi khách có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân thì vui lòng liên hệ địa chỉ mail saigonautogroup@gmail.com

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại nếu có nghi ngờ về việc lộ thông tin cá nhân cho ban quản trị website. Ban quản trị website phải có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng..

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email saigonautogroup@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0931485495 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

 • Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website/ứng dụng

q Cơ chế kiểm soát tự động                                      q Cơ chế kiểm soát riêng

n Có quy định về đăng thông tin                                q Cơ chế giám sát khác

Mô tả chi tiết về cơ chế kiểm soát thông tin trên website/ứng dụng .

Hàng hóa được đăng bán trên hanaco.vn sẽ được kiểm duyệt kỹ lưỡng, phải đảm bảo đúng pháp luật việt nam quy định, không thuộc các mặt hàng cấm, ngôn ngữ tiếng Việt, hình ảnh sản phẩm phải đúng với nội dung tin đăng.

Sau khi gian hàng đăng sản phẩm bằng tài khoản cá nhân, sản phẩm sẽ ở chế độ Chờ duyệt trong admin.

Sau khi admin xem xét kỹ lưỡng nội dung thông tin chi tiết sản phẩm, admin sẽ chỉnh sửa cho phù hợp, hoặc báo cho chủ gian hàng bổ sung thông tin, và nếu đã ok hết thì admin sẽ bật nút Hiển thị cho sản phẩm hiện ngoài website.

 • Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

            n Tự thỏa thuận        m Đưa ra cơ quan pháp luật          m Hình thức khác

 • Người bán và người mua tự thỏa thuận với nhau về chính sách nên hanaco.vn sẽ không can thiệp vào các khiếu nại hay tranh chấp gì giữa hai bên.
 • vn chỉ đảm bảo kiểm duyệt sản phẩm được đăng trên trang đúng với chất lượng và đúng với pháp luật Việt Nam cho phép.
 • Mọi thắc mắc cần được tư vấn vui lòng liên hệ hotline 0931485495 hoặc email: saigonautogroup@gmail.com
 • Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khác

q Xác thực đơn hàng qua SMS             n Xác thực đơn hàng qua Email

n Công cụ Quản lý gian hàng               q Tùy biến giao diện gian hàng

n Công cụ Quản lý Sản phẩm               n Công cụ Quản lý đơn hàng

q Công cụ Quản lý thanh toán              q Công cụ Quản lý giao nhận

q Đánh giá uy tín người bán                 q Đánh giá sản phẩm

n Tích hợp giỏ hàng                             q Chữ ký số   

n Tích hợp mạng xã hội                        q Dịch vụ quảng cáo

VII. Quản lý thông tin xấu

Quy định về đăng tin

q Cơ chế kiểm soát tự động                                      q Cơ chế kiểm soát riêng

n Có quy định về đăng thông tin                                q Cơ chế giám sát khác

Hàng hóa được đăng bán trên hanaco.vn sẽ được kiểm duyệt kỹ lưỡng, phải đảm bảo đúng pháp luật việt nam quy định, không thuộc các mặt hàng cấm, ngôn ngữ tiếng Việt, hình ảnh sản phẩm phải đúng với nội dung tin đăng.

Sau khi gian hàng đăng sản phẩm bằng tài khoản cá nhân, sản phẩm sẽ ở chế độ Chờ duyệt trong admin.

Sau khi admin xem xét kỹ lưỡng nội dung thông tin chi tiết sản phẩm, admin sẽ chỉnh sửa cho phù hợp, hoặc báo cho chủ gian hàng bổ sung thông tin, và nếu đã ok hết thì admin sẽ bật nút Hiển thị cho sản phẩm hiện ngoài website.

 • Danh sách hàng hóa/dịch vụ cấm

Các mặt hàng của thành viên đăng lên trang TMĐT hanaco.vn phải đảm bảo hợp pháp, không thuộc các mặt hàng cấm của Pháp Luật Việt Nam ban hành. Và được bộ phận kiểm duyệt Admin của hanaco.vn kiểm duyệt chặt chẽ trước khi duyệt bài.

 • Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn và Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của website MTĐT hanaco.vn dưới mọi hình thức như thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website TMĐT hanaco.vn

Hàng hóa được đăng bán trên hanaco.vn sẽ được kiểm duyệt kỹ lưỡng, phải đảm bảo đúng pháp luật , không thuộc các mặt hàng cấm của Pháp Luật Việt Nam ban hành, không thuộc các mặt hàng cấm, ngôn ngữ tiếng Việt, hình ảnh sản phẩm phải đúng với nội dung tin đăng.

Sau khi gian hàng đăng sản phẩm bằng tài khoản cá nhân, sản phẩm sẽ ở chế độ Chờ duyệt trong admin.

Sau khi admin xem xét kỹ lưỡng nội dung thông tin chi tiết sản phẩm, admin sẽ chỉnh sửa cho phù hợp, hoặc báo cho chủ gian hàng bổ sung thông tin, và nếu đã ok hết thì admin sẽ bật nút Hiển thị cho sản phẩm hiện ngoài website.

VIII.    Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

-    Website TMĐT hanaco.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của hanaco.vn , hanaco.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

-    Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

-    Ban quản lý website TMĐT hanaco.vn, cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý website TMĐT qua địa chỉ email saigonautogroup@gmail.com hoặc qua điện thoại 0931.485.485 chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia website TMĐT hanaco.vn

-    Tuy nhiên, Ban quản lý website TMĐT hanaco.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra…

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT [Tổng hợp Showroom xe trên thị trường VN]

Công ty TNHH TM DV Hải Nam Anh giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Sàn TMĐT hanaco.vn thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý sử dụng website của thành viên tham gia như sau:

(i) Quyền của Ban quản lý Sàn TMĐT hanaco.vn:

 • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho thành viên, người dùng tham gia Sàn TMĐT hanaco.vn.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT hanaco.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn TMĐT hanaco.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;
 • Ban quản lý sàn TMĐT hanaco.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐT hanaco.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn
 • Ban quản lý sàn TMĐT hanaco.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn TMĐT hanaco.vn phát hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn TMĐT hanaco.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Ban quản lý sàn TMĐT hanaco.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT hanaco.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐT hanaco.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Ban quản lý sàn TMĐT hanaco.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐT hanaco.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là 10 ngày.

(ii) Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch hanaco.vn:

 • Đăng ký thiết lập website/Ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website và trên Ứng dụng.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website/Ứng dụng quy chế hoạt động của sàn thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT;
 • Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người Bán trên sàn thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;
 • Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động website hanaco.vn để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên;
 • Thiết lập cơ chế cho phép Người dùng tham gia sàn thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn TMĐTbao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn TMĐT hanaco.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép;
 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn TMĐT hanaco.vn
 • Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên ngay từ ngày đăng ký tham gia Sàn TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thành viên. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BTTTT. Loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)
 • Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Duy trì hoạt động bình thường của Sàn TMĐT vn và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Sàn TMĐT hanaco.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT.
 • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứxác thực về những thông tin này.
 • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

X.  Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử [Tổng hợp Showroom xe trên thị trường VN]

1.      Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp...) trên website/ứng dụng [https://hanaco.vn]

(i) Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của vn và được hanaco.vn đồng ý, thành viên sẽ được đăng bán sản phầm trên hanaco.vn
 • Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại vn và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn

(ii) Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT hanaco.vn

 • Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân để đảm bảo hoàn thành đơn hàng bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ. Người bán phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác
 • Người Bán chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được bán trên vn
 • Người bán phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về đặt hàng trực tiến khi tiến hành giao dịch trên vn được quy định cụ thể tại Mục 2, Chương II của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;
 • Người bán phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
 • Người bán phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật
 • Người dùng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia sàn TMĐT vn
 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT vn và những thông tin đang tải lên Sàn TMĐT hanaco.vn là chính xác.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn TMĐT vn
 • Người Bán, Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn TMĐT vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người Mua và Người Bán diễn ra qua Sàn.
 • Người Bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Người Bán.
 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT hanaco.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT hanaco.vn trong Quy định này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT hanaco.vn

2.       Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website/ứng dụng [https://hanaco.vn]

 • Quyền của khách hàng trên TMĐT vn
 • Khách hàng được xem đầy đủ thông tin sản phẩm, được quyền bình luận, trao đổi thông tin với người bán trên trang TMĐT hanaco.vn.
 • Được quyền xem thông tin người bán, để lại thông tin cho người bán liên hệ lại thông qua số điện thoại, email…
  • Trách nhiệm của khách hàng trên TMĐT vn
 • Không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT hanaco.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật

XI. Điều khoản áp dụng

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Website TMĐT hanaco.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Cần Thơ để giải quyết.

- Quy chế của Website TMĐT hanaco.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Website TMĐT hanaco.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Website TMĐT hanaco.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT Tổng hợp Showroom xe trên thị trường VN https://hanaco.vn

 • Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử [Tổng hợp Showroom xe trên thị trường VN]
 • Công ty/Tổ chức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Nam Anh
 • Địa chỉ: 3/23/3 Đường 182, KP3, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM 
 • Tel: 0931485495   Email: saigonautogroup@gmail.com

Hotline: 0931485495  

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

CHỨC DANH

 

 

Đã Ký và đóng dấu

 

Chia sẻ: